Silnoproudé rozvody do 1000V
Elektrorevize
Přihlášky k odběru elektrické energie
Rekonstrukce, opravy a údržba el. zařízení
KNX systémy a ovládání
Rozvaděče
Hromosvody
Ochrany elektrických zařízení proti atmosferickému přepětí
Digitální byt - návrh a realizace
Slaboproudé rozvody
Projektová dokumentace
Vytápění
Elektro konzultace a poradenství
Dodávky veškerého elektroinstalačního materiálu včetně svítidel